italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small 

Print

Concurs "Culinary delights"

On May 29, 2014 gv Regional National Library held the first competition "Culinary delights", organized by the staff of the library. Representations are made of these dishes created with a lot of aesthetic sense and creativity. Of course, they were all winners, as each has put effort, desire and united by the idea to do something together. Women Zheni  Sapundjieva, Chairman of the Regional Union of Bakers and Confectioners in Veliko Tarnovo area was our guest and jury, for which we thank her.
Zhivka Karagancheva - Gold Director  by firm Oriflame present natural cosmetics that anyone can make at home and keep the tonus and beauty of your skin.
All this was on the occasion of completion of the project Lady Cafe 45 +. More about Lady Cafe you can see the http://ladycafeproject.eu/
Greeted warmly colleagues Venеra Ignatova and Bogomil Velchev, who celebrated with us their birthdays and colleagues Deshka Deneva Venetka Dimitrova and Rosica Petrova on the occasion of their retirement.

 

На 29 май 2014 г.в Регионална Народна Библиотека се състоя първия конкурс „Кулинарни изкушения”, организиран от служителите в библиотеката. Представeни са изработениете ястия, създадени с много естетически усет и креативност. Разбира се, всички бяха победители, тъй като всеки е вложил старание, желание и обединени от идеята да   направим  нещо заедно. Жени Сапунджиева, председател на Областния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите във Великотърновска област беше жури и наш гост, за което й благодарим.
Живка Караганчева – златен директор в  Орифлейм представи природна козметика, която може всеки да направи в домашни условия и да поддържа тонуса и красотата на кожата си.
Всичко това беше по повод приключването  на дейностите  по  проект Lady Cafe 45+. Повече за Lady Cafe можете да видите на http://ladycafeproject.eu/
Поздравихме сърдечно колегите Венера Игнатова  и  Богомил Велчев, които отпразнуваха с нас своите рождени дни и  колегите Дешка Денева  Венетка Димитрова и Росица  Петрова  по случай тяхното пенсиониране.

 

1

2

3

4

5

6

Follow us

facebook-icon small

Login Form