italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small 

Print

Zaključujemo z Lady cafe

S septembrom 2014 se v Mestni knjižnici Ljubljana aktivnosti projekta Lady cafe zaključujejo. Z oddajo končnega poročila zaključujemo dveletno obdobje sodelovanja v Grundtvig učnem partnerstvu, v katerem smo partnerji iz Bolgarije, Italije, Španije, Latvije, Irske, Turčije in Romunije s skupnim delom obravnavali vprašanja aktivnega državljanstva, enakosti spolov, nasilja v družini, razlik v položaju žensk v posameznih državah ter si delili izkušnje o izobraževanju žensk iz generacije 45 +.

 

Knjižnica je predstavila in nadgradila aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru Borze znanja, Borze dela, Središča za samostojno učenje, Točk vseživljenjskega učenja ter drugih naših dejavnosti, kot so Mesto bere, računalniško opismenjevanje za starejše, bralne skupine in ostalo, primernih za ženske po 45. letu.

 

V dveh letih smo izpeljali sedemnajst mobilnosti, od tega štiri mobilnosti udeleženk v izobraževanju odraslih in gostili srečanje partnerjev projekta. Oblikovali in izpeljali smo tudi različne učne in motivacijske aktivnosti za ženske po 45. letu s poudarkom na računalniškem opismenjevanju. Tako smo v naši knjižnici izpeljali dvajset različnih dejavnosti, ki se jih je udeležilo skoraj tristo udeleženk iz generacije 45 +. Izobraževalne aktivnosti so bile združene v tri kategorije: služba in delo (delavnice Excel, PowerPoint, poslovna komunikacija), prosti čas (delavnice digitalne fotografije, ustvarjalne delavnice, razstave) ter za lažji vsakdan (uporaba elektronske pošte, varčna in zdrava priprava hrane).

 

Kot rezultat našega partnerstva je nastal priročnik s primeri dobrih praks. Priročnik (http://ladycafeproject.eu/results.html) vsebuje primere dobre prakse dela z ženskami 45 + (izobraževalne in motivacijske aktivnosti) in tudi splošnejše značilnosti projekta - diseminacija, evalvacija, cilji projekta ipd., kar lahko služi drugim organizacijam pri pripravi podobnega projekta. Prispevki so delo kolegov iz partnerskih organizacij, tudi iz Mestne knjižnice Ljubljana, uvodnik vanj je napisala dr. Nevenka Bogataj iz Andragoškega centra Slovenije.

 

Pridobljeno znanje in izkušnje bomo pri svojem delu uporabljali zaposleni v Centru za vseživljenjsko učenje ter tudi drugi zaposleni v Mestni knjižnici Ljubljana. Ženskam in generacije 45 + so tako v knjižnicah mreže Mestne knjižnice Ljubljana še naprej na voljo različne izobraževalne aktivnosti v okviru Borze dela, Borze znanja, Središča za samostojno učenje, Točke vseživljenjskega učenja, ki pa so obogatene in nadgrajene na podlagi sodelovanja v projektu.

 

S partnerji pa projektno sodelovanje nadaljujemo. Najtesneje  v okviru programa Erasmus + Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov in Ključni ukrep 2 Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, tako da bomo našim uporabnikom in kolegom iz knjižnic in drugih izobraževalnih institucij tudi v prihodnje lahko ponudili primerne izobraževalne dejavnosti. 

Print

Priporočamo v branje

Mestna knjižnica Ljubljana vprašanja o položaju žensk in reševanje teh vprašanj obravnava na različne načine. Pomemben del aktivnosti v projektu Lady cafe predstavljajo različne delavnice, tečaji, predavanja in razstave. Poleg tega pa kot knjižnica dajemo velik poudarek tudi spodbujanju branja in promociji literature, ki obravnava omenjeno področje. Tako smo pripravili priporočila za branje povezano z vprašanji enakosti spolov, problematike zdravja žensk, diskriminacije, nasilja ipd. Pomembne mednarodne dni, in sicer 8. marec dan žensk, 25. november dan nasilja nad ženskami, 28. maj mednarodni dan zdravja žensk, smo obeležili  pripravo priložnostne razstave našega gradiva in pripravo seznama knjig, ki jih priporočamo v branje. Avtorica razstave in izbora gradiva je Tanja Kodela.

 

Združeni seznam priporočil za branje vam je na voljo tukaj.

Follow us

facebook-icon small

Login Form