italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small 

Print

Lady Cafe v Sloveniji

Projekt Lady Cafe Mestna knjižnica Ljubljana izvaja v okviru Grundvig učnega partnerstva.

V okviru partnerstva bomo oblikovali in izpeljali različne učne in motivacijske aktivnosti (delavnice, predavanja, razstave) za ciljno skupino žensk po 45. letu starosti.

V njem sodelujejo partnerske organizacije iz: Bolgarije, Italije, Španije, Latvije, Irske, Turčije, Romunije. S sodelujočimi organizacijami bomo izmenjali primere dobrih praks v posameznih državah. Mestna knjižnica Ljubljana bo predstavila predvsem aktivnosti, ki jih izvajajmo v okviru Borze znanja, Borze dela, Središča za samostojno učenje, Točk vseživljenjskega učenja ter tudi drugih programov, ki jih izvajamo v knjižnici (Mesto bere, računalniško opismenjevanje za starejše, bralne skupine ipd.).

V okviru projekta bomo v 2 letih izpeljali 12 mobilnosti, od tega 4 mobilnosti udeležencev v izobraževanju odraslih. V aprilu 2013 bomo organizirali srečanje partnerjev v Sloveniji.

Follow us

facebook-icon small

Login Form