italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small  italy small 

Print

Borza dela - Želje in interesi posameznika ter dostop do trga dela

Veliko žensk v starostni skupini 45 +, je dejavnih na trgu dela. Zaradi gospodarske krize jih je veliko iz te starostne skupine brezposelnih ali v iskanju novih zaposlitvenih priložnosti. V Mestni knjižnici Ljubljana je iskalcem zaposlitve namenjen informacijski servis Borz dela, v okviru katerega organiziramo različne delavnice, predavanja, okrogle mize in druge aktivnosti za vse, ki jih zanimajo teme povezane s trgom dela, iskanjem zaposlitve in razvojem kariere.

Slovenia Speech on management labour market dva

 

V projektu Lady Cafe je Borza dela sodelovala kot primer dobre prakse dela z ženskami, starimi 45 +, na področju dela in poklicnega dela življenja. Kot del učnih aktivnosti za ta projekt smo razvili in organizirali dejavnosti povezane z ugotavljanjem in upravljanjem lastnih interesov in želja ter informacijami o dostopu do trga dela. Organizirali smo delavnico in predavanje, ki sta imela dva glavna cilja. Prvi cilj je bil razviti spretnosti za uporabo spletnih portalov, povezanih s trgom dela (dostop do trga dela, informacije o potencialnih delodajalcih itn.), uporabo spletnih orodij za iskanje prostih delovnih mest in pripravo življenjepisa. Drug del naloge je bil bolj osredotočen na pridobivanje mehkih veščin kot so: identifikacija lastnih interesov in predstavitev veščin delodajalcu, poslovno oblačenje in komuniciranje.

Slovenia Speech on management labour market tri

Te dejavnosti so imele še dva pomembna vidika, ki sta posebej pomembna pri razvijanju aktivnosti za iskalke zaposlitve iz generacije 45 +. Prvi je bil motivacijski – mentorica na delavnici je imela tudi vlogo motivatorja in je spodbujala posamezne udeleženke in tudi skupino kot celoto k aktivnemu pristopu k iskanju dela ter aktivnemu udejstvovanju v družbi. Drugi pomemben vidik teh skupinskih učnih oblik je bil socialni vidik - skupina drugih udeleženk je imela tudi podporno vlogo. Brezposelnost in iskanje zaposlitve sta namreč zelo stresni situaciji, ki vplivata tudi na samozavest/samopodobo posameznika in ima negativen vpliv na socialne mreže posameznikov in posameznic v takšni situaciji. Z dejavnostmi, kot so take in podobne izobraževalne delavnice, lahko udeleženka takšne situacije olajšamo.

Follow us

facebook-icon small

Login Form